برگزاری جشن يلدا با حضور جناب آقای الياسی، رئيس محترم اداره آموزش و پرورش و گروه همراه

نقاشی همگانی دانش آموزان به مناسبت دهه فجر و حضور جناب آقای الياسی و گروه همراه