نقاشی همگانی دانش آموزان به مناسبت دهه فجر و حضور جناب آقای الياسی و گروه همراه