حضور رئيس آموزش و پرورش و جناب آقای ملانوری معاون پرورشی استان به همراه هيأت همراه در هفته دفاع مقدس