برگزاری روز جهانی تخم مرغ و تزئين آن توسط دانش آموزان