برگزاری جشن يلدا با حضور جناب آقای الياسی، رئيس محترم اداره آموزش و پرورش و گروه همراه