دبیرستان دخترانه سما اشکذر

( دوره اول متوسطه ) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر